Hjelp med travel management?

travelmanager.no hjelper små og store bedrifter med reiseadministrasjon.

Opplever du håndtering av bedriftens reiser som komplisert, tidkrevende eller vanskelig? Er du i tvil om din bedrift har det den trenger for å kunne tilby de ansatte effektive og trygge forretningsreiser gjennom gode og riktige leverandøravtaler? Skulle du ønske du hadde noen å rådspørre som kjenner bransjen og dens muligheter?

Travel Management eller reiseadministrasjon er i mange bedrifter ofte underlagt innkjøp, HR eller administrasjonen.
Dette er både komplisert og omfattende samt i kontinuerlig endring som dermed krever god faglig kompetanse og bred erfaring for å sikre effektivitet og kontroll – og nettopp derfor er travelmanager.no etablert.

Med bred kompetanse, erfaring som forretningsreisende og lang fartstid fra reiselivsbransjen tilbys rådgivning og alt av tjenester din bedrift måtte behøve for å drive deres travel management enda mer effektivt og profesjonelt. 

Travelmanager_pic

AKTUELT