OM TRAVELMANAGER.NO

BAKGRUNN

Selv om drømmen har ligget der i mange år, ble idéen om å bistå bedrifter med å effektivisere, kostnadsoptimalisere og strukturere innkjøp av reisetjenester først konkretisert høsten 2018. Og travelmanager.no ble født! Faget er komplisert og i kontinuerlig endring, og krever dermed mye av en bedrift i form av spisskompetanse og ressurser.

Gründeren, Marius Prøitz Brobeck, har over 15 års erfaring fra reiselivet og har i tillegg selv vært forretningsreisende innenfor flere bransjer. Med inntil 80 reisedøgn i året over flere år vet han hvor skoen trykker for de reisende. Han kjenner godt tankegangen til leverandørene om hvordan lojalitet kan belønnes gjennom leverandøravtaler og hvordan man ved enkle grep kan redusere tiden de ansatte bruker på reiseadministrasjon. I tillegg har han et omfattende nettverk innen mange av de største reiselivsaktørene i Norden.

Marius er lidenskapelig opptatt av denne næringen og han har et sterkt fokus på kvalitet i alt som gjøres og leveres.

DSCF1253-2

FORRETNINGSIDÉ​

travelmanager.no tilbyr bedrifter travel management som en tjeneste. Hensikten er å effektivisere bedriftenes ressursbruk på reiseadministrasjon, oppnå kontroll over reisevirksomhet og kostnader, inngå og ivareta gunstige leverandøravtaler og utarbeide skreddersydd reisepolicy for hver bedrift.

Gjennom et aktivt og personlig kundeforhold er målet å redusere kundens kostnader gjennom tett oppfølging, styring av innkjøp i henhold til reisepolicy og sammen med bedriften finne optimale rutiner for tjenestereiser.

VISJON

travelmanager.no skal være det naturlige valget ved behov for tjenester knyttet til optimalisering av en bedrifts travel management.

VERDIER

Nøytral partner uten økonomisk fortjeneste fra leverandører

Travelmanager_symbol

Profesjonell og kundefokusert, med fokus på tett kunderelasjon

Travelmanager_symbol

Løfte frem leverandører med fokus på bærekraftig forretningsdrift