Globalt er det forventet vekst i både fly- og hotellpriser i 2019.

GBTA forventer globalt sett en vekst på 2,6% i flypriser, 3,7% på hotellpriser og status quo på bakketransport for 2019. Mange faktorer spiller inn og spesielt påvirker veksten i forretningstrafikk og turisme fra og innen Kina. Dette setter preg på både fly- og hotellkapasitet spesielt innen Asia Pacific, men også globalt som igjen setter sitt press på prisnivåene. Selv om Europa opplever god økonomisk vekst er det dog mange usikre momenter som kan påvirke utsiktene; Brexit, valutasvingninger og oljepris.

Hotell
Det er spesielt Asia Pacific (+5,1%) og vestlige Europa (+5,6%) som sørger for å dra vekstforventningene i 2019. I vår region er det Norge som skiller seg ut da det er lagt til grunn en vekst på hele 11,8%. For Norge er en svært viktig faktor at innkommende turister er blitt helårsaktivitet som er med på å dra opp både hotell- og flypriser.  

Fly
Ikke overraskende er det i flymarkedet som på hotellsiden, Asia Pacific (+3,2%) og vestlige Europa (+4,8%) som sørger for høyere forventninger til 2019. India er en markant bidragsyter til veksten på 7,3% og understreker at India forventes å ta plassen som det tredje største flymarkedet i verden innen 2025.

I Europa er det store og tunge nasjoner som Tyskland (+7,3%), Frankrike (+6,9%) og Spania (+6,7%) som legger føringen. Samtidig skal det legges merke til at for Norges del forventes det en vekst i flypriser på 11,5%, altså som med hotellprisene.


Hva forventer og gjør din bedrift?

Uansett hvor de ansatte reiser vil de påvirkes av globale etterspørselssvingninger. Dersom de ansatte hos dere reiser mest i Norge er det basert på estimatene over all grunn til å se over eventuelle avtaler, reisepolicy eller jobbe med atferdsendring i forhold til forretningsreiser.


Hva forventer du og din bedrift for deres reisebehov for 2019? Har dere kommende prosjekter eller planer som bør legges inn i reisebudsjettet og hva gjør dere for å sikre gunstige løsninger for dette? Hvilke leverandører vil gi dere mest for pengene? Hvordan når dere ut til de ansatte med ny informasjon som angår jobbreiser?

Ta kontakt om du eller dere har behov for hjelp og gode råd med travel management for å sikre at dere får mest igjen for reisebudsjettet i 2019. Ingen bedrift er for liten eller stor til å ta reiseadministrasjon på alvor.

marius@travelmanager.no | +47 922 36 070 | travelmanager.no

Marius
Gründer

16 januar 2019