Tjenester

Rollen som din Travel Manager

travelmanager.no skal bidra til at din bedrift oppnår bedre kontroll over bedriftens reisevirksomhet gjennom en tilpasset reisepolicy og forhandlede leverandøravtaler som belønner bedriftens reisevolum og lojalitet med kostnadsbesparelser.

Videre skal prosesser forenkles og rutiner forbedres slik at tiden dere bruker på reiseadministrasjon reduseres og bidrar til økt ressurseffektivitet. Det skal være unødvendig for de ansatte å bruke dyrbar tid på søk etter rimelige hotellrom eller flybilletter via ulike bookingsider eller en lavpriskalender.

I tillegg er det i dag «et must» å ha klare rutiner for reisesikkerhet. Både den reisende og de tilbake på kontoret skal ha klare HMS-retningslinjer å forholde seg til om uhellet skulle være ute.  

Hver bedrift en unik og har ulike behov. Derfor tilbys et fleksibelt oppsett hvor vi blir enige om hva som passer din bedrift best – enten dere ønsker full «outsourcing» av bedriftens travel management eller kortsiktig rådgivning for eksempel i forbindelse med en anbudsprosess. En tett relasjon med dere er avgjørende for å lykkes slik at behov, preferanser og erfaringer avdekkes og tas med i samarbeidet. 

travelmanager.no bistår med:

RESSURSEFFEKTIVITET
– forenkle prosesser gjennom gode verktøy, atferdsendring og reisepolicy
LEVERANDØRAVTALER
– inngå  avtaler basert på bedriftens faktiske reisebehov
KOSTNADSBESPARELSER
– aktivt styre volum til gjeldende avtaler
REISEPOLICY
– skreddersy en «levende» reisepolicy
REISESIKKERHET
– sikre HMS-rutiner og retningslinjer for ansatte på reise
INTERNINFORMASJON
informere jevnlig og skape engasjement rundt travel management
RÅDGIVNING
– ta riktige valg på faglig grunnlag
IMPLEMENTERING
– sikre implementeringsprosesser for avtaler, inkludert kontrollfunksjon
KONTROLL
– oppnå totalkontroll over bedriftens reisevirksomhet 
OPPLÆRING/KURS/FOREDRAG
– styrke internkompetanse og sette fokus på travel management  

Nøytral partner

travelmanager.no opptrer som en nøytral partner uten økonomisk fortjeneste fra reiselivsleverandører som det inngås avtaler med – nettopp for å kunne velge leverandører fritt og inngå avtaler basert på din bedrifts faktiske reisemønster og behov.

Bærekraft

Et bærekraftig samfunn med fokus på fremtiden er utvilsomt nødvendig. Derfor velger travelmanager.no fortrinnsvis å jobbe med leverandører som tar miljøet på alvor gjennom en tydelig miljøstrategi, konkrete sparetiltak og ikke minst klare mål.

Trenger du spisskompetanse?